เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป ครั้งแรกของการผลิตป๊อปคอร์นเราอยากให้คนไทยได้ลิ้มรสป๊อปคอร์นคุณภาพอร่อยทัดเทียม ต่างประเทศเราจึงได้คิดค้น และพัฒนาสูตรป๊อปคอร์นขึ้นมาจนได้สูตรพิเศษที่เป็นรสชาติ เฉพาะของเราเอง และได้นำเสนอให้กับลูกค้าต่าง ๆ ได้ทดลองลิ้มรสความอร่อยของผลิตภัณฑ์ เราจนใน ที่สุดเราก็สามารถทำป๊อปคอร์นติดตลาดได้ มีลูกค้าให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเรื่อยมา ภายใต้ชื่อ สมาย ยูไนเต็ด ประวัติบริษัท

เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร โดย คุณประภาศ กาทอง ในปี 2542 จนปัจุบัน เราสามารถทำให้ลูกค้ายอมรับในคุณภาพสินค้า และความอร่อยได้อย่างภาคภูมิใจ

Back to Top