ข้อมูลทั่วไป

   ครั้งแรกของการผลิตป๊อปคอร์นเราอยากให้คนไทยได้ลิ้มรสป๊อปคอร์นคุณภาพอร่อยทัดเทียม
ต่างประเทศเราจึงได้คิดค้น และพัฒนาสูตรป๊อปคอร์นขึ้นมาจนได้สูตรพิเศษที่เป็นรสชาติ
เฉพาะของเราเอง และได้นำเสนอให้กับลูกค้าต่างๆได้ทดลองลิ้มรสความอร่อยของผลิตภัณฑ์
เราจนใน ที่สุดเราก็สามารถทำป๊อปคอร์นติดตลาดได้ มีลูกค้าให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเรื่อย
มา ภายใต้ชื่อ สมาย ยูไนเต็ด

ประวัติบริษัท

   เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร โดย คุณประภาศ กาทอง ในปี 2542 จนปัจุบัน
เราสามารถทำให้ลูกค้ายอมรับในคุณภาพสินค้า และความอร่อยได้อย่างภาคภูมิใจ

 
1. เครื่องทำข้าวโพด
2. เมล็ดข้าวโพด
3. เมล็ดข้าวโพด
4. เมล็ดข้าวโพด
5. เมล็ดข้าวโพด
 
     
 
จำหน่ายตู้ป๊อปคอร์น ข้าวโพดคั่ว ป๊อปคอร์น popcorn